استراتژی و مشاوره

آنالیز و تجزیه و تحلیل سیستم

 • شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم
 • بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن
 • یافتن نارسائیها و مشکلات
 • دست یابی به مبنایی جهت طرح واجرای یک سیستم مناسب تر

آنالیز و تجزیه و تحلیل سیستم

 • شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم
 • بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن
 • یافتن نارسائیها و مشکلات
 • دست یابی به مبنایی جهت طرح واجرای یک سیستم مناسب تر

آنالیزو مشاوره کسب و کار

 • بازنگری و تغییر فرآیند های انجام کار در سازمان 
 • امکان سنجی و مطالعات طرحهای توجیهی توسعه و بهبود
 • همراه سازی منابع انسانی  با برنامه های تحول و بهبود سازمان
 • مدیریت مستندات وآرشیو مدارک و منابع 
 • مدیریت دانش و مستند سازی تجربیات 

ساخت برند

ایجاد جایگاه در بازار (Psitioning)

معرفی جایگاه برند به مشتریان (Identification)

خلق و حفظ تصویر برند (Brand Image)

استراتژی پیام - جهش خلاق - اجرای استراتژی پیام و رسانه

طراحی کمپین های تبلیغاتی

کمپین های تبلیغاتی به سلسله فعالیت های پشت سر هم در یک مقطع زمانی مشخص و معمولا کوتاه مدت جهت تحقق یک هدف تبلیغاتی گفته می شود.

فعالیت هایی مانند: ایده خلاق، حول محور داستان برند، عقب نماندن از رقبا و...