افزایش رتبه با تعدد کلیک

بازاریابی خرید کلیک یا Pay Per Click Marketing یکی از روشهای رایج است که تعداد بالایی کلیک بر روی لندینگ پیج ها صورت می گیرد و به گونه ای کاربران و بازدیدکنندگان جدید را هدایت می کند و از طرفی تعداد بازدید . کلیک بر روی صفحات سایت باعث افزایش رتبه در موتور های جستجو می گردد.

  • شناسایی کلمات کلیدی مناسب
  • کنترل و مدیریت عبارت های جستجو شده
  • ایجاد و مدیریت صفحات لندینگ  وبسایت