طراحی استراتژی شبکه

 • طراحی توپولوژی , ساختار مناسب
 • طراحی و در نظر گرفتن سیاست های امنیتی شبکه
 • انتخاب تجهیزات شبکه مناسب و مورد نیاز

توسعه و اجرای شبکه

 • شبکه های مبتنی بر مایکروسافت و اکتیو دایرکتوری
 • شبکه های مبتنی بر سیسکو
 •   خدمات مربوط به VOIP و انتقال صوت در بستر شبکه

نصب  دوربین مداربسته

 • مشاوره جهت انتخاب ساختار سیستم 
 •  طراحی و جانمائی تجهیزات اکتیو سیستم 
 •  ارائه طرح های فنی و مالی پروژه 
 •  اجرای  سیستم های آنالوگ مبتنی بر شبکه 
 •  سرویس و خدمات دوره ای  

 

پشتیبانی شبکه و سیستم

 • حضور در محل در اسرع وقت در صورت نیاز
 • پشتیبانی از راه دور به صورت Remote
 • پشتیبانی تلفنی