طراحی لوگو و برندینگ

شما کسب و کارتان را با نام تجاری و لوگو خاص با طراحی حرفه ای معرفی می کنید. و طراحی یک لوگو خیره کننده برای تداوم کسب و کار شما ضروری است و در نهایت به کار شما اعتبار می دهد.

 یک لوگو حرفه ای : 

  • منحصر به فرد است
  • منعطف است
  • ساده وگویا است
  • در زمینه رنگی و سیاه و سفید جواب می دهد
  • دریاد می ماند
  • ماندگار می شود
  • گویای اطلاعات است