طراحی وبسایت

وب سایت شما باید بتواند بازدید کننده جدید را در 5 ثانیه به خود جذب کند. هدف از طراحی صحیح این است که مطمئن شوید که نه تنها بازدید کنندگان زمان طولانی در وب سایت شما سپری میکنند بلکه به مشتری دائم شما تبدیل میشوند.

 

  • طراحی بر اساس یکپارچگی با کل سیستم یا سازمان و شرکت
  • تاثیر مطالعه رفتار بازدیدکنندگان هدف در طراحی صحیح
  • آپدیت و طراحی جدید وبسایت های قدیمی و کم ترافیک فعلی