طراحی رسانه های چاپی

یکپارچگی این رسانه های چاپی شرکت و یا سازمان با وبسایت، تبلیغات و سایر رسانه های شرکت یکی از اصول بازاریابی و برندینگ است.

 

  • کارت ویزیت
  • سالنامه
  • بروشور
  • کاتالوگ
  • کارت پستال
  • سربرگ
  • پاکت نامه